OBAVIJEST O UVJETIMA I NAČINU PRELASKA DRŽAVNE GRANICE RADI SAHRANA NA GROBLJU JELŠANE

Obavještavamo javnost da smo od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaprimili odgovor kojim nas izvješćuju kako je i dalje moguć prelazak državne granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u slučajevima sahrana, uz dokumentaciju kojom se dokazuje razlog prelaska (obavijest o smrti, sprovodnica) bez negativnog PCR testa, uz poštivanje svih drugih  propisanih epidemioloških mjera kojih su se dužni pridržavaju i hrvatski i slovenski državljani.

Više...

POZIVI NA SJEDNICE ODBORA

Poziv za sjednicu Odbora za zdrastvo i socijalnu skrb

Poziv za sjednicu odbora za financije

Poziv za sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo

Poziv za sjednicu Odbora za statut

Poziv za sjednicu Odbora za prostorno uređenje

Više...

PRIOPĆENJE O UVOĐENJU PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik, uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju dana 18.03.2021. donio odluku o načinu i uvjetima korištenja prostora Općine Matulji te odluku o uvjetima i načinu rada sa strankama u upravnom tijelu Općine Matulji u razdoblju od 19.ožujka do 02.travnja 2021.godine. Tako u razdoblju od 19.ožujka do 02.travnja 2021.godine Općina Matulji neće primati stranke.

Više...

ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA PROSTORA OPĆINE MATULJI U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

Odluka o načinu i uvjetima korištenja prostora Općine Matulji u cilju sprječavanja širenja bolesti COVID-19 – link

Više...

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU RADA SA STRANKAMA U UPRAVNOM TIJELU OPĆINE MATULJI U RAZDOBLJU OD 19. OŽUJKA DO 02.TRAVNJA 2021.GODINE

Odluka o uvjetima i načinu rada sa strankama u upravnom tijelu Općine Matulji u razdoblju od 19. ožujka do 02.travnja 2021.godine – link

Više...

41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI,

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/0006
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002

U Matuljima 17.ožujka 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18 i 6/21),

S a z i v a m

41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 30. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda-link

Više...

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RUPI; NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DRUŠTVENI DOM RUPA

Zakup poslovnog prostora u Rupi; natječaj za davanje u zakup Društveni dom Rupa – link

Više...

OBJAVA ZA MEDIJE POVODOM ZAVRŠNE KONFERENCIJE U PROVEDBI PROJEKTA ”DJEČJI VRTIĆ MATULJI – MJESTO CJELOVITOG RAZVOJA DJETETA” UP.02.2.2.08.0063

U rujnu 2018. potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.2.2.08.0063, u sklopu poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” započela je provedba projekta pod nazivom ”Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta” u trajanju od 30 mjeseci, tj. do ožujka 2021.

Temeljem Ugovora, korisniku bespovratnih sredstava Općini Matulji i njenom partneru u provedbi projekta Dječjem vrtiću Matulji dodijeljen je ukupni iznos bespovratnih sredstava od 3.411.241,53 kn iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore projekta je 100%.

Više...

OBAVIJEST

Zaključak kojim se uređuju uvjeti korištenja javnih površina, objekta komunalne infrastrukture te drugih nekretnina u vlasništvu općine Matulji radi provedbe izborne promidžbe preuzmite OVDJE.

Više...