KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 023-01/21-01/0008
URBROJ. 2156-04-03-01/21-0001
U Matuljima 23.lipnja 2021.godine

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

S a z i v a

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 08. srpnja 2021. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda preuzmite OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0004
Matulji, 23.06.2021.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu za 2021.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21 i 14/21), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Više...

[VIDEO] Jerry Ricks Blues Festival donosi devet dana vrhunskog bluesa, line up predvode Goran Bare & Majke i Soulfingersi

Veliki interes medija koji su jutros došli popratiti najavnu tiskovnu konferenciju ovogodišnjeg izdanja Jerry Ricks Blues Festivala samo je potvrdio značaj i veličinu   koji uživa ovaj festival.. Za ovu priliku kao sjajna kulisa poslužila je terasa Kuće  belice na kojoj su umjetnički voditelji Festivala, Rikardo Staraj i Damir Halilić Hal, javnosti otkrili izvođače i lokacije koje će ove godine posjetiti putujuća karavana Jerry Ricks Blues Festivala.

Više...

ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA – OBRAZOVANJE, KULTURA, SOCIJALNA SKRB

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava – obrazovanje, kultura, socijalna skrb

Više...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ORGANIZACIJU DOGAĐANJA U SKLOPU MANIFESTACIJE “MATULJSKE LJETNE VEČERI“

Poziv za dostavu ponude za organizaciju događanja u sklopu manifestacije “Matuljske ljetne večeri“ preuzmite OVDJE.

Više...

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 023-01/21-01/0006
URBROJ. 2156-04-03-01/21-0010

U Matuljima 10.lipnja 2021.godine

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

S a z i v a

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15. lipnja 2021. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Više...

PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆU ZA ODMOR ZA 2021. GODINU

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji, poziva pravne i fizičke osobe da dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu, sve temeljem članka 20. i 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17), članka 73. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) i Odluke o porezima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/01, 50/13, 16/18 i 39/20) putem obrasca za prijavu Prijava podataka – porez na kuće za odmor.

Više...

OBAVIJEST

Dana 07. lipnja 2021.godine održana je primopredaja dužnosti u Općini Matulji između Ćiković Maria kojemu je dana 06.06.2021.godine prestala dužnost općinskog načelnika Općine Matulji te Vedrana Kinkela koji je dana 07.06.2021.godine stupio na dužnost općinskog načelnika Općine Matulji.

Više...

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE R-2 (DPU-3)

Objava javne rasprave

Prijedlog plana (zip.)

 

Više...