IZLOŽBA „USUSRET BOŽIĆU“: LIKOVNA UDRUGA MATULJI, UDRUGA UMIROVLJENIKA MATULJI, UDRUGA INTERINOVA MUČIĆI

U Galerijci Općine Matulji postavljena je izložba radova Likovne udruge Matulji, Udruge umirovljenika Matulji i Udruge Interinova Mučići pod nazivom “Ususret Božiću”.

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI za 2022. god.

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 008-01/21-01/0012
URBROJ: 2156/04-03-01/1-21-0001
Matulji, 03.12.2021.

Na temelju članka 22. Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.35/2017 i 26/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI
za 2022. god.

Više...

BOŽIĆNA HARMONIJA

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrada primorsko-goranske županije u 2021. godini

Više...

POZIV ZA SJEDNICU ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE TE ZAŠTITU OKOLIŠA

Poziv za sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo, zaštitu i spašavanje te zaštitu okoliša

Više...

BOŽIĆNA ŠTORIJA

Više...

3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 021-05/21-01/0018
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0001

U Matuljima 25.studenoga 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

 

S a z i v a m

 

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 07. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

 

Više...

PRILOG O PROVEDBI PROJEKTA „MOBILNA TERENSKA JEDINICA ZA STARIJE OSOBE U OPĆINI MATULJI“

Općina Matulji provodi projekt pod nazivom „Mobilna terenska jedinica za starije osobe u Općini Matulji“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda ukupne vrijednosti 945.380,00 Kn, intenziteta potpore od 100%.

Više...

DANI OTVORENIH VRATA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA OSOJNICA U MATULJIMA

Općina Matulji u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „Dane otvorenih vrata Odlagališta neopasnog otpada Osojnica u Matuljima“

Više...

GALERIJICA: CIKLUS MLADIH AUTORA – (NE) POZNATI KRAJOLICI: KRISTINA KINKELA VALČIĆ – 20. – 27.11.2021.

Projekt “Jedna mladost: ciklus izložbi mladih autora” Udruga Foliot pokreće uz podršku Primorsko-goranske županije i Općine Matulji, a u sklopu projekta organizirat će niz izložbi mladih autorica i autora te brojne kreativne radionice za djecu i odrasle.

Više...