ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Odluku u pdf. formatu preuzmite OVDJE.

Više...

OBAVIJEST O POČETKU PRIKUPLJANJA ZAHTJEVA I IZDAVANJA POTVRDA ZA PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE USLUGE

U sklopu proljetnog ciklusa preventivnih programa Općine Matulji od ponedjeljka 12.04.2021. zaprimaju se zahtjevi građana za izdavanje potvrde sufinanciranja zdravstvenih usluga:

  1. Ultrazvučne dijagnostike (abdomena, štitnjače, prostate ili prsa),

Usluga se ostvaruje u Poliklinici Kantrida-Dental. Općina Matulji sufinancira iznos od 100,00 kn, a korisnik snosi trošak od 20,00 knISKORIŠTEN je broj planiranih sufinanciranih pregleda za ultrazvučne dijagnostike (abdomena, štitnjače, prostate ili prsa) te više nije moguće podnositi zahtjeve!

  1. Konzultacije kod reumatologa.

Usluga se ostvaruje u Poliklinici Simonić. Općina Matulji sufinancira iznos od 160,00 kn, a korisnik snosi trošak od 40,00 kn.

Više...

PRIOPĆENJE O UVOĐENJU PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik, uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju dana 09.04.2021. donio odluku o načinu i uvjetima korištenja prostora Općine Matulji te odluku o uvjetima i načinu rada sa strankama u upravnom tijelu Općine Matulji kojima su produžene u ožujku mjesecu donesene mjere.

Više...

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RUPI; NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DRUŠTVENI DOM RUPA

Natječaj za zakup poslovnog prostora u Rupi; natječaj za davanje u zakup Društveni dom Rupa preuzmite OVJDE.

Više...

OBAVIJEST

Matulji, 1. travnja 2021. godine

Usprkos vrlo savjesnom i odgovornom provođenju svih propisnih epidemioloških mjera u odgojno obrazovnim ustanovama Općine Matulji došlo je do privremene i djelomične obustave rad u odgojnim i obrazovnim ustanovama.

Više...

VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo javnost da je radi pogoršane epidemiološke situacije u Dječjem vrtiću kao i radi velikog broja djelatnika i djece koji se nalaze u samoizolaciji, u konzultacijama sa epidemiologom Dr.Mariom Sušnjem, Dječji vrtić Matulji nažalost primoran, zatvoriti rad za sve vrtićke grupe u centralnom objektu Matulji i to u razdoblju od 06.-09. travnja 2021.godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0003
Matulji, 26.03.2021.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu za 2021.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21), raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

OBAVIJEST O POČETKU NAPLATE PARKIRANJA U GARAŽI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE U MATULJIMA

OBAVJEŠTAVAMO JAVNOST DA, TEMELJEM ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA O DODJELI KONCESIJE TE ZAKLJUČENOG UGOVORA O KONCESIJI, DANA 01.04.2021. GODINE POČINJE NAPLATA PARKIRANJA U GARAŽI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE U MATULJIMA.

Više...

OBAVIJEST O UVJETIMA I NAČINU PRELASKA DRŽAVNE GRANICE RADI SAHRANA NA GROBLJU JELŠANE

Obavještavamo javnost da smo od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaprimili odgovor kojim nas izvješćuju kako je i dalje moguć prelazak državne granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u slučajevima sahrana, uz dokumentaciju kojom se dokazuje razlog prelaska (obavijest o smrti, sprovodnica) bez negativnog PCR testa, uz poštivanje svih drugih  propisanih epidemioloških mjera kojih su se dužni pridržavaju i hrvatski i slovenski državljani.

Više...

POZIVI NA SJEDNICE ODBORA

Poziv za sjednicu Odbora za zdrastvo i socijalnu skrb

Poziv za sjednicu odbora za financije

Poziv za sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo

Poziv za sjednicu Odbora za statut

Poziv za sjednicu Odbora za prostorno uređenje

Više...