OTVORENJE LAG TERRA LIBURNA INFO CENTRA

otvorenje_terra_lib  Pozivamo Vas na otvorenje INFO CENTRA u privremenom operativnom uredu LAG-a “Terra liburna” u Kulturnom domu u Rukavcu koje će se održati u subotu 30. svibnja s početkom u 11 sati.

Više...

NASTUP KULTURNOG DRUŠTVA RUSINA I UKRAJINACA ”RUŠNJAK”

U petak, 15.05. u 18:30 sati ispred Erste banke u Matuljima će se kroz glazbu i ples predstaviti Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca „Rušnjak“  koji već tradicionalno nastupaju na kulturnoj manifestaciji „Dani kulture Rusina i Ukrajinaca PGŽ“ u Rijeci.

Više...

OBAVIJEST O NOVIM VOZNIM REDOVIMA ZA LINIJE 32, 34 I 37

Obavještavaju se građani Općine Matulji da u srijedu, 13. svibnja 2015. g. stupaju na snagu novi vozni redovi na linijama 32, 34 i 37.

Vozni red linija 35
Vozni red linija 34 i 37
Vozni red linija 32 i 32A

KD Autotrolej d.o.o.
za prijevoz putnika Rijeka

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnimpravima(N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MATULJI

Matulji, 08. svibnja 2015.

OBAVIJEST

Povodom Izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji objavljuje da će dežurati:

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

natjecajNa temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 08. svibnja 2015. 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

Prezentacija i promocija obrtničkih zanimanja pod nazivom “Obrt – put do uspjeha” – “Matulji 2015”

obrt_2015

Više...

Predstavljanje knjige ‘Županija Jelšane’

Pozivaju se stanovnici Općine Matulji posebno MO koji su gravitirali na nekadašnju župu Jelšane na predstavljanje knjige autora Ivana Simčića. Predstavljanje će se održati 8. svibnja u 19 sati u crkvi u Jelšanama.

Više...

JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA

Dana 30.4.2015. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Cjelovit tekst Javnog poziva i sva dokumentacija može se preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na ovom linku

Više...

Javni poziv za zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji za 2015. godinu.

Dana 28.4.2015. godine objavljen je Javni poziv za zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Matulji za 2015. godinu.

Javni poziv je otvoren do 19.5.2015. godine.

Više...