OBAVIJEST O POČETKU ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG MATERIJALA

Obavještavamo javnost posebice roditelje učenika osnovnih škola da Općina Matulji i ove godine sufinancira troškove nabavke radnih bilježnica i ostalog školskog materijala u istom iznosu kao i prošle godine.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje utvrđeni su zaključcima općinskog načelnika i to:.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVKE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG MATERIJALA

Pravo na sufinanciranje imaju svi učenici osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Matulji.

Iznos sufinanciranja ovisi o razredu koji učenici pohađaju, a temelji se na okvirnim cijenama troškova nabave radnih bilježnica i obveznih materijala po razredima na način da je učenicima 1.razreda iznos utvrđen na osnovi ukupne cijene koštanja kompleta dok za ostale razrede iznos sufinanciranja iznosi:

• Za učenike 1.razreda – 300,00 kuna
• Za učenika 2., 3. i 4. razreda – 100,00 kn
• Za učenike 5., 6. i 7. razreda – 200,00 kuna
• Za učenike 8. razreda – 300,00 kuna

Zahtjevi se podnose od srijede, 15.09.2021. godine putem online obrasca koji se nalazi na web stranici Općine Matulji www.matulji.hr pod rubrikom „Obrasci“ – „Obrasci obrazovanje“ a izuzetno osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme radi epidemioloških razloga.

ZAHTJEVU NIJE POTREBNO PRILAGATI NIKAKVE DOKUMENTE OSIM POTVRDE O UPISU DJETETA U OSNOVNO ŠKOLSKU USTANOVU ALI SAMO AKO SE RADI O ŠKOLI IZVAN OPĆINE MATULJI.
Općina Matulji, iz službenih evidencija s kojima raspolaže ili dostupnih evidencija drugih tijela, izvršiti će provjeru podataka iskazanih na zahtjevu.

Za one koji ostvare pravo na sufinanciranje odobreni iznos isplatiti će se na račun.