OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PREZENTACIJE VLAKOM MATULJI – RIJEKA


17.09.2021. U 17 SATI – Željeznička stanica Matulji

Općina Matulji u suradnji sa HŽ Putnički prijevoz i KD Autotrolej Rijeka organizira prezentaciju na temu korištenja vlaka u javnom gradskom i prigradskom prijevozu u sklopu integriranog prijevoza putnika na području Općine Matulji i Grada Rijeke.

Nedavno je na relaciji Permani – Matulji – Rijeka uveden novi visokomforni klimatizirani vlak u skladu s najvišim standardima prijevoza putnika na gradsko prigradskim relacijama koji prometuje svakodnevno tijekom radnog tjedna (ponedjeljak – petak) prema voznom redu pa je ovo prilika da se javnost dodatno informira o prednostima korištenja ovog oblika prijevoza.

Prezentacija će biti održana 17.09.2021. s početkom u 17 sati u prostorima željezničke stanice u Matuljima. Na prezentaciji će biti prisutni predstavnici Općine, HŽ Putnički prijevoz i KD Autotrolej koji će uz prezentaciju usluge odgovarati i na pitanja zainteresiranih posjetitelja, postojećih i budućih korisnika ovakvog oblika prijevoza.

Za prisustvovanje na prezentaciji posjetitelji trebaju imati covid potvrdu.