NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RUPI; NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DRUŠTVENI DOM RUPA

Natječaj za zakup poslovnog prostora u Rupi; natječaj za davanje u zakup Društveni dom Rupa preuzmite OVJDE.

Više...

OBAVIJEST

Matulji, 1. travnja 2021. godine

Usprkos vrlo savjesnom i odgovornom provođenju svih propisnih epidemioloških mjera u odgojno obrazovnim ustanovama Općine Matulji došlo je do privremene i djelomične obustave rad u odgojnim i obrazovnim ustanovama.

Više...

VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo javnost da je radi pogoršane epidemiološke situacije u Dječjem vrtiću kao i radi velikog broja djelatnika i djece koji se nalaze u samoizolaciji, u konzultacijama sa epidemiologom Dr.Mariom Sušnjem, Dječji vrtić Matulji nažalost primoran, zatvoriti rad za sve vrtićke grupe u centralnom objektu Matulji i to u razdoblju od 06.-09. travnja 2021.godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0003
Matulji, 26.03.2021.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu za 2021.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21), raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

OBAVIJEST O POČETKU NAPLATE PARKIRANJA U GARAŽI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE U MATULJIMA

OBAVJEŠTAVAMO JAVNOST DA, TEMELJEM ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA O DODJELI KONCESIJE TE ZAKLJUČENOG UGOVORA O KONCESIJI, DANA 01.04.2021. GODINE POČINJE NAPLATA PARKIRANJA U GARAŽI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE U MATULJIMA.

Više...

OBAVIJEST O UVJETIMA I NAČINU PRELASKA DRŽAVNE GRANICE RADI SAHRANA NA GROBLJU JELŠANE

Obavještavamo javnost da smo od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaprimili odgovor kojim nas izvješćuju kako je i dalje moguć prelazak državne granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u slučajevima sahrana, uz dokumentaciju kojom se dokazuje razlog prelaska (obavijest o smrti, sprovodnica) bez negativnog PCR testa, uz poštivanje svih drugih  propisanih epidemioloških mjera kojih su se dužni pridržavaju i hrvatski i slovenski državljani.

Više...

POZIVI NA SJEDNICE ODBORA

Poziv za sjednicu Odbora za zdrastvo i socijalnu skrb

Poziv za sjednicu odbora za financije

Poziv za sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo

Poziv za sjednicu Odbora za statut

Poziv za sjednicu Odbora za prostorno uređenje

Više...

PRIOPĆENJE O UVOĐENJU PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik, uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju dana 18.03.2021. donio odluku o načinu i uvjetima korištenja prostora Općine Matulji te odluku o uvjetima i načinu rada sa strankama u upravnom tijelu Općine Matulji u razdoblju od 19.ožujka do 02.travnja 2021.godine. Tako u razdoblju od 19.ožujka do 02.travnja 2021.godine Općina Matulji neće primati stranke.

Više...

ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA PROSTORA OPĆINE MATULJI U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

Odluka o načinu i uvjetima korištenja prostora Općine Matulji u cilju sprječavanja širenja bolesti COVID-19 – link

Više...

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU RADA SA STRANKAMA U UPRAVNOM TIJELU OPĆINE MATULJI U RAZDOBLJU OD 19. OŽUJKA DO 02.TRAVNJA 2021.GODINE

Odluka o uvjetima i načinu rada sa strankama u upravnom tijelu Općine Matulji u razdoblju od 19. ožujka do 02.travnja 2021.godine – link

Više...