ZVIJEZDE X FACTOR-a

zvijezde_x_factora_2015

Više...

22. Sjednica Općinskog vijeća – Pozivi za odbore

sjednice_odboraPozive za odbore koji prethode 22. Sjednici Općinskog  vijeća pogledajte u nastavku.

Više...

MAURO STARAJ – IMEL SAN 16 LET

mauro_staraj_plakat

Više...

MATULJSKE LJETNE VEČERI 2015.

matuljske_ljetne_veceri_2015

Više...

ODLUKA O SAZIVANJU KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE MATULJI

Republika Hrvatska
Primorsko-Goranska županija
Općina Matulji
Općinski načelnik

KLASA: 013-01/15-01/1
URBROJ: 2156-04-01-15-13
Matulji, 02.07.2015.

Na temelju točke I. Odluke o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 65/15) donosim

 

ODLUKU

o sazivanju konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji

Više...

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA   MATULJI

KLASA: 350-01/14-01/13
URBROJ: 2156-04-15-01-32

Matulji, 30. lipnja 2015.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade, daje

OBAVIJEST O IZRADI

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Više...

8. SMOTRA KLAPA ‘MOM ZAVIČAJU’ ŠAPJANE

8_smotra_klapa_mom_zavicaju

Više...

PETROVA RUKAVAC 2015.

petrova_rukavac_2015

Više...

1. CIK FILM FESTIVAL – PROGRAMSKA KNJIŽICA

cik_programska_knjizica_2015

Više...

LETNJA IVANJA 2015.

letnja_ivanja_2015

Više...