OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA   MATULJI

KLASA: 350-01/14-01/13
URBROJ: 2156-04-15-01-32

Matulji, 30. lipnja 2015.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade, daje

OBAVIJEST O IZRADI

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Više...

8. SMOTRA KLAPA ‘MOM ZAVIČAJU’ ŠAPJANE

8_smotra_klapa_mom_zavicaju

Više...

PETROVA RUKAVAC 2015.

petrova_rukavac_2015

Više...

1. CIK FILM FESTIVAL – PROGRAMSKA KNJIŽICA

cik_programska_knjizica_2015

Više...

LETNJA IVANJA 2015.

letnja_ivanja_2015

Više...

1. CIK FILM FESTIVAL

cik_festival_01_2015

Više...

BREŽANSKA NOĆ 2015.

brezanska_noc

Više...

Z RAMONIKU PO STARINSKU U PASJAKU

z_ramoniku_2015

Više...

ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

Došlo je ljeto, a s njim i sezona mogućih požara na otvorenim prostorima. Skrećemo Vam pažnju da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okućnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer je tada stupila na snagu  ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU a koja traje do 31. listopada. Pripadnici vatrogasnih postrojbi obavljat će svakodnevne ophodnje područja cijele Liburnije u svrhu prevencije nastanka požara. Molimo Vas da paljenja koja niste obavili do 1. lipnja odgodite do 31. listopada.

Više...

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) dio

zip Materijale o provedenoj javnoj raspravi možete preuzeti na ovom linku…

Više...