ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH ZVONČARSKIH POHODA U 2022. GODINI

Da se užanca ne zatare, Općina Matulji učinila je sve da se ove godine održe svi zvončarski pohodi naših grupa ali uz maksimalno pridržavanje epidemioloških mjera.

Više...

ORGANIZACIJA NASTAVE PO MODELU C ZA UČENIKE OD 5. DO 8. RAZREDA OŠ „DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ“ MATULJI

Obavještavamo javnost da smo od strane Oš „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji zaprimili obavijest da od sutra, 25. siječnja 2022. godine prelaze na MODEL C (online) nastave za sve učenike od petog do osmog razreda.

Više...

NAJAVA IZLOŽBE I RADIONICE

Najava izložbe fotografija i radionica izrade cvjetova od krep papira – Galerijica Općine Matulji 24.-31.01.2022.

Više...

1. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I STRATEŠKI RAZVOJ

1. Sjednica Odbora za prostorno uređenje i strateški razvoj -link

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE OPATIJA

Javni natječaj preuzmite OVDJE.

Više...

5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/22-01/0001
URBROJ. 2170-27-01/1-22-0003
U Matuljima 17.siječnja 2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 27. siječnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Više...

POZIV NA SJEDNICU MANDATNOG POVJERENSTVA

Poziv preuzmite OVDJE.

Više...

OBAVIJEST O OTVORENIM JAVNIM SAVJETOVANJIMA O PRIJEDLOZIMA OPĆIH AKATA

Obavještavamo zainteresiranu javnost da su dana 12.siječnja 2022.godine otvorena javna savjetovanja o prijedlozima općih akata i to:

  1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

  2. Odluka o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima

  3. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.godini

Više...

POZIV NA SJEDNICU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Poziv preuzmite OVJDE.

Više...

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Odluku preuzmite OVJDE.

Više...