NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj preuzmite OVDJE.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ODSJEK ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0007
URBROJ: 2156/04-03-01/2-20-0001
Matulji, 27. 05.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Odsjek za samoupravu i upravu

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU MIJEŠANOG NASIPNOG MATERIJALA

Javni natječaj za prodaju miješanog nasipnog materijala preuzmite OVDJE.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0010
Matulji, 15.05..2020.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent-komunalni redar (1izvršitelj, m/ž) – u daljnjem tekstu: Oglas

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji, 27. 04. 2020.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto referent-komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene dužeg vremena odsutnog službenika zbog bolovanja.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina z.č.1824 k.o. Matulji, z.č.1932 k.o. Bregi, z.č.1921 k.o. Bregi i z.č.210 k.o. Lipa – link

Više...

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik
KLASA: 612-01/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-3
Matulji, 23.03.2020.

OBAVIJEST

VEZANO UZ RASPISANI JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU, OBAVJEŠTAVAMO SVE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA DA SE:

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0004
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji,16.03.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto Stručni suradnik/ica za tehničke poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

POZIV NA 19. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Poziv na 19. sjednicu Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – LINK

Više...