POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ORGANIZACIJU DOGAĐANJA U SKLOPU MANIFESTACIJE “MATULJSKE LJETNE VEČERI“

Poziv za dostavu ponude za organizaciju događanja u sklopu manifestacije “Matuljske ljetne večeri“ preuzmite OVDJE.

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

Dana 10.5.2021. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2021. godinu.

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2021. godinu, a najkasnije do 17.12.2021. godine.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

KLASA: 944-05/21-01/0023
URBROJ: 2156/04-03-01/52-21-0002
Matulji, 22.04.2021.godine

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije
“ 26/09,38/09 i 08/13), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA NA TEMELJU RASPISANOG NATJEČAJA

OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0010
Matulji, 20.04.2021.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Natječaja za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca – u daljnjem tekstu: Natječaj

Više...

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RUPI; NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DRUŠTVENI DOM RUPA

Natječaj za zakup poslovnog prostora u Rupi; natječaj za davanje u zakup Društveni dom Rupa preuzmite OVJDE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/21-01/0003
URBROJ: 2156-04-03-01/21-0003
Matulji, 26.03.2021.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), sukladno Planu prijma u službu za 2021.godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21), raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Raspisuje se natječaj za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za samoupravu i upravu, na radno mjesto Viši savjetnik za provedbu projekata iz područja društvenih djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda-link

Više...

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U RUPI; NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DRUŠTVENI DOM RUPA

Zakup poslovnog prostora u Rupi; natječaj za davanje u zakup Društveni dom Rupa – link

Više...

NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda preuzmite OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Više...