9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,   14. 02.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

 9. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  20.02.2014. god. (č e t v r t a k) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d :

1. Donošenje Odluke  o dodjeli  nagrada  Općine Matulji za 2014. godinu :

a/ Aktivu Crvenog križa Matulji,

b/ Podružnici Udruge antifašističkih boraca i antifašista Liburnije  – Matulji,

c/ Gospođi Vesni Perožić iz Matulja, M. Frlana 8 a.

Izvjestitelj: Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji , Patricija Radetić  
Ukoliko je netko od vijećnika spriječen prisustvovati sjednici, molimo da svoj nedolazak opravda  tajnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji, na telefon br. 274-114.

Napomena: Uvid u kompletan materijal uz prijedlog točke 1. dnevnog reda možete izvršiti svakom radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

zip Materijale za sjednicu preuzmite OVDJE

 

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić