UVODNO PREDAVANJE O PROGRAMIMA GOSPODARENJA ZA ŠUME ŠUMOPOSJENIKA NA KATASTARSKIM OPĆINAMA JURDANI, JUŠIĆI, KUĆELI, MATULJI, PERENIĆI, POBRI, PUŽI, RUKAVAC DONJI, RUKAVAC GORNJI, ZVONEĆE I VOLOSKO ZA GJ KASTAVSKE ŠUME

Poziv preuzmite na ovom linku.