Savjet mladih Općine Matulji

Općinsko vijeće Općine Matulji ovog je proljeća formiralo, odnosno izabralo novi Savjet mladih  Općine Matulji. To je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća čiji su članovi mladi od 14 do 29 godina, i čiji je prvenstveni cilj razmatranje i predlaganje programa i aktivnosti mladih u Matuljima.

Ovlašteni predlagači članova su političke stranke, udruge građana i udruge koje se bave mladima. Mandat članova Savjeta mladih traje dvije godine, i u ovom sazivu radit će u slijedećem sastavu: Andrijanić Marina (PGS), Grbac Iva (PGS), Grgurić Vedran (HDZ), Kinkela Kristina (HNS), Kinkela Vedran (SDP), Komen Sara (PGS), Ladavac Sandro (IDS), Pecman Sandro (PGS) i Radetić Patricija (AM).

Konstituirajuća sjednica Savjeta održala se 17. travnja 2012. godine i tom prilikom za predsjednicu je izabrana Grbac Iva, a za njenog zamjenika Ladavac Sandro.

Poslovnik_savjetmladih html

 

htmlOdluka_osnivmladih