Radna tijela

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
1. Tea Rubeša – za predsjednicu,
2. Vladan Mekterović – za člana,
3. Jasmina Fućak Vičević – za članicu.

ODBOR ZA POSLOVNI PROSTOR, STAMBENE POSLOVE I IMOVINSKO PRAVNA PITANJA
1. Darjan Buković – za predsjednika,
2. Ines Kinkela – za članicu,
3.Tomislav Grgurina – za člana,
4. Dragan Kinkela – za člana,
5. Zvonimir Jelušić – za člana.

ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
1. Dunja Šimić – za predsjednicu,
2. Gordana Galešić – za članicu,
3. Patricija Radetić – za članicu.

ODBOR ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA
1. Denis Kalčić – za predsjednika
2. Vincenc Franković – za člana,
3. Berislav Kozulić – za člana,
4. Olivia Sušanj – za članicu,
5. Jozo Anić – za člana.

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KAPITALNE PROJEKTE I STRATEŠKI RAZVOJ
1. Ilija Bakić – za predsjednika,
2. Danijela Ujčić – za članicu,
3. Bojana Jardas – za članicu,
4. Bojan Šustar – za člana,
5. Martina Šverko – za članicu.

ODBOR ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
1. Irena Lovrić – za predsjednicu,
2. Nataša Mataija – za članicu,
3. Željka Afrić Jutriša – za članicu,
4. Milan Paulović – za člana,
5. Elvis Slavić – za člana.

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
1. Drago Nedjeljko Sanković – za predsjednik,
2. Jure Bilen – za člana,
3. Alen Kinkela – za člana.

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Alfred Šaina – za predsjednika,
2. Sabina Frlan – za članicu,
3. Sandro Ladavac – za člana,
4. Ivana Bratović – za članicu,
5. Helena Doričić – za članicu.

ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
1.  Vedrana Fržop – za predsjednicu,
2. Ingrid Debeuc – za članicu,
3. Mirela Kosmić – za članicu,
4. Ivana Franjković – za članicu,
5. Tanja Matulja – za članicu.

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
1. Rajko Stanić – za predsjednika,
2. Georg Žeželić – za člana,
3. Tedi Babić – za člana,
4. Sandro Pecman – za člana,
5. Dragana Surina – za članicu.

ODBOR ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU
1. Goran Lučin – za predsjednika,
2. Sandi Šneler – za člana,
3. Ivan Lipovac – za člana,

ODBOR ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
1. Rudi Slavić – za predsjednika,
2. Alen Ružić – za člana,
3. Marijan Bileta – za člana,
4. Iva Slavić – za članicu,
5. Miroslav Ivaničić – za člana.

ODBOR ZA MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA, MEĐUGRADSKA I MEĐUOPĆINSKA PITANJA
1. Josip Simčić – za predsjednika
2. Lučin Jelena – za članicu,
3. Manola Dundovich Jurdana – za članicu.

MANDATNO POVJERENSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
1. Dean Frlan
2. Igor Barak
3. Slobodan Juračić

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
1. Marin Klanac
2. Bruno Frlan
3. Ilija Bakić