PRVA SJEDNICA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća općine Matulji (˝Službene novine Primorsko goranske županije˝ broj 38/09) sazivam prvu sjednicu Odbora za izbor i imenovanje koja će se održati dana 10.07.2017. u 17:00 sati u prostorijama Općine Matulji, Trg M.Tita 11, Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje u svezi predlaganja predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji:

a) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

b) Odbor za poslovni prostor, stambene poslovne i imovinsko-pravna pitanja,

c) Odbor za predstavke i pritužbe

d) Odbor za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata

e) Odbor za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj

f) Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo

g) Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj,

h) Odbor za društvene djelatnosti

i) Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

j) Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

k) Odbor za sport i tehničku kulturu

l) Odbor za komunalno gospodarstvo

m) Odbor za međunarodna, međužupanijska, međugradske i međuopćinska pitanja

2. Ostavka vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji Sandra Ladavca na mjesto člana Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji

3. Prijedlog za imenovanje člana Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji.

 

Poziv za sjednicu preuzmite na ovom linku

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje

Goran Lučin, mag.oec. v.r.