Proračun

PRORAČUN 2019.

Obrazloženje Proračuna 2019-2021. sa programima
Proračun Općine Matulji za 2019.g. i prijekcije 2020.-2021.g
Program i fin.plan održavanja kom. infrastrukture 2019
Program i fin.plan građ.kom.infr.2019.
Plan razvojnih programa Općine Matulji 2019-2021.g
Odluka o izvršavanju Proračuna 2019.g
Proračun u malom 2019. g

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.G

Obrazloženje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2019
Polugodišnje izvršenje proračuna 2019

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.G

II. Izmjene proračuna 2019.

PRORAČUN 2018.

Proračun u malom 2018.g.
Obrazloženje Proračuna 2018-2020 s programima
Proračun za 2018. i proj.2019-2020.
Odluka o izvršavanju Proračuna 2018
1. izmjena i dopuna Proračuna 2018.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2018.
Obrazloženje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna 2018.
2. izmjene proračuna općine Matulji 2018
Financijska izvješća za 2018.g
Konsolidirano izvješće za 2018.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.
Izvršenje programa i proračunskih korisnika 2018.
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa održavanja 2018.
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa gradnje 2018.
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018.

PRORAČUN 2017-2019.

Proračun u malom

Obrazloženje Proračuna 2017. i projekcije 2018-2019

Proračun 2017. i projekcije 2018-2019

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2017.g

Proračun 2017. i projekcije 2018-2019 u exel formatu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.

1. Izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu

zipFinancijski izvještaj za 2017..

 

Konsolidirano izvješće za 2017.g.

Izvršenja programa i financijskih planova proračunskih korisnika 2017.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2017.g

Odluka o raspodjeli rezultata 2017.g

 

PRORAČUN 2016.

zipGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

 

pdfBilješke uz financijsko izvješće za 2016.g

 

pdfFinancijski izvještaji 2016.

 

zip2. Izmjene i dopune proračuna

 

pdf 1. IZMJENE PRORAČUNA 2016.

 

pdf Obrazloženje Proračuna za 2016-2018.

 

pdf Proračun za 2016.g. i projekcije 2017-2018.g

 

pdf Programi i financijski planovi proračunskih korisnika 2016.

 

pdf Odluka o izvršavanju Proračuna za 2016.g

 

pdf Odluka o privremenom financiranju 1-3/2016

 

pdf 1. Izmjene i dopune Odluke o privremenom financiranju za razdoblje 1-6/2016.g.

 

PRORAČUN 2015-2017.

zip

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2015..g.

 

zip

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2015.g.

 

zipFinancijska izvješća Općine Matulji za 2015.g.

 

zip

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015.

 

zip

1. izmjene i dopune proračuna za 2015.g 

 

zip

Proračun 2015-2017

 

 

PRORAČUN 2014.

zip

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2014.g

 

zip

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. godinu (Kompletne materijale možete preuzeti ovdje)

 

zip

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna 2014.

 

zip

1. Izmjene i dopune proračuna za 2014.

 

zip

Proračun 2014. – 2016.

 

zip

Programi i financijski planovi proračunskih korisnika 2014. – 2016.

 

zip

Godišnje izvješće o ostv.proračuna za 2013.

 

 

PRORAČUN 2013. – 2015.g.

zip

Proračun 2013. – 2015.g.

 

 

PROGRAMI I FINANCIJSKI PLANOVI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 2013. – 2015.g.

zip

Programi i financijski planovi proračunskih korisnika 2013. – 2012.g.

 

zip

1. izmjena proračuna za 2013. godinu

 

zip

1. reb 2013. programi i financijski planovi

 

zip

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna

 

zip

2. Izmjene i dopune  Proračuna za 2013.

 

zip

2. Izmjene i dopune financijskih planova i programa za 2013.