Projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2, Matulji“

Projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole

Dr. Andrija Mohorovičić na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2, Matulji“

 

Ukupna vrijednost projekta: 5.167.245,00 kn

Bespovratna EU sredstva –  1.817.723,25 kn

 

Cilj projekta: Provedbom mjera energetske učinkovitosti ostvariti uštede u godišnjoj potrošnji energije u objektu od Qh,nd 108.477,38 kWh/a odnosno 77,12% u odnosu na početno stanje prije obnove te smanjenje emisije CO2 od 77,12%

Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na objektu: toplinska izolacija vanjske ovojnice i ravnog krova

Trajanje projekta: 9.2018. – 9.2020.

Energetski razred: prije obnove C, nakon obnove A+

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ (Ref. oznaka KK.04.2.1.04)

Program iz kojeg se projekt financira: u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Matulji.

 

www.strukturnifondovi.hr