PRAVOVALJANA I ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Pravovaljana i zbirna lista za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine – link

Objavljeno, 16.04.2019. u 12:58h