POZIV GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA RADI UTVRĐIVANJA LISTE SPOSOBNIH PONUDITELJA U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

1. Poziv gospodarskim subjektima radi utvrđivanja liste sposobnih ponuditelja u postupcima jednostavne nabave roba, radova i usluga,
2. Obrazac 1. – Podaci o ponuditelju,
3. Obrazac 2. – Lista roba, radova i usluga