POPIS AMBULANTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

POPIS AMBULANTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Sve ambulante nalaze se na adresi – Cesta dalmatinskih brigada Matulji

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

BISERKA BAŠA, dr.med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 274-870

______________________________________________

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

MLADEN PRENC, dr. med.

Specijalist obiteljske medicine

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 274-895

______________________________________________

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. NADEŽDA KOPANI-FRKETIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 277-250

______________________________________________

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. JASNA BUTORAC GLOMAZIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 277-104

______________________________________________

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. CARMEN BRUMNJAK-TEŠIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-753

______________________________________________

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

dr. stom. SANJA PRŠLE-JURAČIĆ

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-279

______________________________________________

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

JURČEC MAJDA, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 445-121

______________________________________________

SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

JASNA ŽIROVNIK, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-725
______________________________________________ 

 

AMBULANTA OPĆE MEDICINE

IRIS ŠAFTIĆ-KANIĆ, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 275-303

______________________________________________

AMBULANTA OPĆE MEDICINE

MARKIĆ IRENA, dr. med.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 274-800

______________________________________________

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

ANTE ŠKROBONJA, spec. ginekologije i opstetricije.

Centar za primarnu zdravstvenu zaštitu

tel: 276-719