POHOD RUKAVAČKEH ZVONČARI NA ZVONEĆU

Ovu nedeju 27.01. pohod je Rukavačkeh zvončari na Zvoneću. Partenca  j na 9 ur s Kinkelovega taraca. Na pute do Škrapne  kade j marenda na šterne okol polna,  pasat te kroz Biškupi  ,Kućeli ,Zdemer i Krivu pa se pozivaju si pusni judi da gredu skupa š njimi. Potle marendi pasat će okol Gašpari ,a  okol uri čekat te ih Zvonejski zvončari  na Zvonećoj.  Na pute za doma pasuju kroz Zaluki, Brešca,a more se ih  čekat i na Mučićevoj ravne kade te obedvat  okol četire.  Za doma zvončarska kola te bit pul Jurdani spred  Furmana (po nekadajnu pul Deklevi) , pul Jušić spreda Mačića (nekadajna Julica),a  doma va Rukavac prihajaju mej šejst i  sedan ur večer po užance.

Općina Matulji