OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

obavijest_matuljiREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel

Klasa:350-01/16- 01/4
Ur.broj: 2156-04- 01-16- 2
Matulji, 20.lipnja 2016.

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13), daje OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Više...

Izbori za vijeća mjesnih odbora- pravovaljano predložene kandidacijske liste

obavijest_matuljiIzborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji dana 17. lipnja 2016. godine utvrdilo je pravovaljanim i objavilo Kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora, te Zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidacijskih lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji koji će se održati 03.07.2016. godine.

Više...

ODLUKA O FINANCIRANJU UDŽBENIKA ZA SVE UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiOdluku o financiranju udžbenika preuzmite na ovom linku

Više...

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2016. GODINI

obavijest_matuljiPlan savjetovanja pogledajte na ovom linku...

Više...

Matujski dani 2016.

plakat_matujski_dani_2016_01

Više...

PRVA SJEDNICA ODBORA ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednice_odboraREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI

KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2156-04-01-16-13
U Matuljima, 14.06.2016.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća općine Matulji („Službene novine Primorsko goranske županije „broj 38/09) sazivam prvu sjednicu Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskoga vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 16. lipnja 2016. (četvrtak) u 18h, u uredu općinskog načelnika Općine Matulji,Trg Maršala Tita 11.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

obavijest_matuljiDatum:10.06.2016.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za proračun i financije (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme zamjena odsutne službenice.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je srijeda 18. lipnja 2016.godine.

Više...

IZLOŽBA KREATIVNE RADIONICE DRUŠTVA ‘NAŠA DJECA’ MATULJI

dnd_matulji_izlozba_2016

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

natjecajREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

ANTONJICA NA ZVONEĆOJ

plakat_antonjica_2016_01

Više...