ODLUKA O DODJELI NA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

obavijest_matulji Odluku o dodjeli na korištenje grobnih mjesta možete preuzeti na ovom linku!

Više...

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

obavijest_matulji Odluku možete pogledati na ovom linku

Više...

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – POZIVI ZA ODBORE

sjednice_odbora2. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE,PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

2. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT,POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

3. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNU DJELATNOST

3. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

Više...

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2016. GODINU

natjecaj Na ovom linku preuzmite plan

Više...

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2156-04-01-16-1
Matulji, 8. srpnja 2016.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S a z i v a m

4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 19. srpnja 2016. god.(utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

OTVORENJE IZLOŽBE GORANA ŠTIMCA

goran_Stimac_galerijicaObaviještavamo Vas da će se u petak 08.07.2016. u Galerijici Općine Matulji s početkom u 20 sati održati otvorenje izložbe Gorana Štimca.

Više...

POZIV NA PREDSTAVLJANJE AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiOpćina Matulji vas poziva na predstavljanje akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji (SEAP).

Više...

REZULTATI PROVEDENIH ISPITA U VEZI PRIJAMA REFERENT-KOMUNALNI REDAR

obavijest_matuljiObjava rezultata provedenih ispita za kandidate za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent-komunalni redar ( 1 izvršitelj m/ž) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji dana 04.07.2016 u ustanovi Algebra i to  pojedinačno iz sustava MyQtest i rang lista pisanog testiranja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji od dana 05.07.2016.

Rezultate testiranja pogledajte OVDJE.

Više...

MODERNIZACIJA DIONICE PRUGE ŠKRLJEVO – RIJEKA – JURDANI – (ŠAPJANE)

obavijest_matuljiTemeljem ovlasti Europske komisije, HŽ Infrastruktura d.o.o., kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) br.INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency) o dodjeli maksimalnih 8,5 miliijuna eura bespovratnih sredstava za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“.

Više...

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiNa temelju članka 64. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, i 78/15), čl. 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj. 64/08 i 80/13) i članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Općinski načelnik Općine Matulji dana 01.lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Više...