Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunlani redar

obavijest_matuljiKLASA:100-01/16-01/9
URBOJ:2156-04-01-16-22
Matulji, 27. lipnja 2016.

Na temelju članka 20. stavak stavak 4. zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto referent – komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

Više...

OBAVIJEST – Obilježavanje „Ivanje“ u Frlaniji

obavijest_matuljiUdruga Frlanija Pakal – Babulini će dana 24.06.2016. obilježiti Ivanju. Manifestacija će započeti u 18 sati svetom misom u kapelici Sv. Ivana a nakon toga predviđen je nastup klape Skalin i druženje.

Općina Matulji

Više...

Obavijest za sve učenike prvih razreda osnovne škole sa prebivalištem na području Općine Matulji

obavijest_matuljiOpćina Matulji će za školsku godinu 2016./2017. za sve učenike prvih razreda osnovne škole sa prebivalištem na području Općine Matulji financirati pakete udžbenika. Roditelji učenika koji polaze OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji i OŠ „Drago Gervais“ Brešca dobiti će na kućnu adresu ugovore koje trebaju potpisati i potpisane vratiti u Općinu Matulji najkasnije do 10. srpnja 2016. godine.

Više...

OBAVIJEST – LETNJA IVANJA

Manifestacija 19. „Letnja Ivanja“ Jurdani održati će se u petak 24. lipnja 2016. godine sa početkom u 19 sati molitvom kod križa i medaljona „Ivana Krstitelja“.

MJESNI ODBOR JURDANI
OPĆINA MATULJIobavijest_matulji

Više...

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

obavijest_matuljiREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel

Klasa:350-01/16- 01/4
Ur.broj: 2156-04- 01-16- 2
Matulji, 20.lipnja 2016.

Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13), daje OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Više...

Izbori za vijeća mjesnih odbora- pravovaljano predložene kandidacijske liste

obavijest_matuljiIzborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji dana 17. lipnja 2016. godine utvrdilo je pravovaljanim i objavilo Kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora, te Zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidacijskih lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji koji će se održati 03.07.2016. godine.

Više...

ODLUKA O FINANCIRANJU UDŽBENIKA ZA SVE UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiOdluku o financiranju udžbenika preuzmite na ovom linku

Više...

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2016. GODINI

obavijest_matuljiPlan savjetovanja pogledajte na ovom linku...

Više...

Matujski dani 2016.

plakat_matujski_dani_2016_01

Više...

PRVA SJEDNICA ODBORA ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednice_odboraREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA PITANJA BORACA ANTIFAŠISTIČKOG I DOMOVINSKOG RATA OPĆINSKOGA VIJEĆA OPĆINE MATULJI

KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2156-04-01-16-13
U Matuljima, 14.06.2016.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća općine Matulji („Službene novine Primorsko goranske županije „broj 38/09) sazivam prvu sjednicu Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskoga vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 16. lipnja 2016. (četvrtak) u 18h, u uredu općinskog načelnika Općine Matulji,Trg Maršala Tita 11.

Više...