KOLOVOZ U FOLIOTU

Letak_LJETNEa

Više...

KONSTITUIRANA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiKonstituirana vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji !

Više...

ODRŽAVANJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA RUPA, LIPA I MUNE

obavijest_matuljiSve dokumente, obrasce i obavijesti preuzmite na ovom linku

OBVEZATNE UPUTE br. MO-III O PROMATRAČIMA I NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA RUPA, LIPA I MUNE

Više...

IZMJENA GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2016.

obavijest_matulji Plan možete pogledati na ovom linku

Više...

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI.

obavijest_matuljiRang listu provjerite na ovom linku

Više...

Male filmske priče

obavijest_matuljiU suradnji s udrugom Foliot – Centrom za djecu i mlade Matulji (a koja je do lipnja ove godine djelovala pod nazivom Društvo Naša djeca Matulji), u sklopu CIK festivala, održat će se i filmska radionica za djecu.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

natjecaj  Kompletan natječaj preuzmite na ovom linku!

Više...

RASPISIVANJE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR DANA 11. RUJNA 2016.

obavijest_matulji Obavijest biračima s prebivalištem u Primorsko-goranskoj županiji

Objava biračima – Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Više...

FOTKANJE ZA FOLIOT

fotkanje_foliot_2016

Više...

Fotkanje za Foliot

600_foliot_mat_01

Više...