Oglas Hrvatskih cesta vlasnicima nekretnina u k.o. Volosko i k.o. Matulji radi rješavanja imovinskopravnih odnosa na projektu dogradnje raskrižja državne ceste D3 (Matulji-tunel Učka) s državnom cestom D8 i rekonstrukciji raskrižja („Kuk“) državne ceste D8 s D66.

obavijest_matulji Oglas s kopijama katastra i popisom čestica možete vidjeti ovdje.

Više...

Završen postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji

obavijest_matulji Odluku možete preuzeti na ovom linku

Više...

Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, i 78/15), članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj. 64/08 i 80/13) i članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Općinski načelnik Općine Matulji je dana 7. listopada 2016. godine donio Odluku da za Strateški razvojni program Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Odluku preuzmite na ovom linku

Više...

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Odluku preuzmite na ovom linku

Više...

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima iz Proračuna Općine Matulji za 2016.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede i zaštite okoliša!

Odluku preuzmite na ovom linku

Više...

LUČINA 2016.

lucina_2016_najava

Više...

6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – POZIVI ZA ODBORE

sjednice_odbora2. sjednica Odbora za proračun i financije,kapitalne prokjekte i strateški razvoj

4. sjednica Odbora za Statut,Poslovnik i normativnu djelatnost

Više...

6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/16-01/10
URBROJ: 2156-04-01-16-1
Matulji, 10.10.2016.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14,29/14 i 4/15 – pročišćeni tekst)

S a z i v a m

6. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati 20.10.2016.(četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

OBAVIJEST

obavijest_matuljiOd 03. listopada 2016. godine Memorijalni centar Lipa pamti biti će otvoren za posjetitelje prema sljedećem rasporedu:

  • srijeda – subota od 10,00 do 17,00 sati
  • nedjeljom od 10,00 do 14,00 sati
  • ponedjeljkom i utorkom je zatvoreno
Više...

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

natjecaj Natječaj za dodjelu stipendija učenika srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. preuzmite na ovom linku

Više...