ZIMSKA SLUŽBA ZA PODRUČJE OPĆINE MATULJI – DEŽURSTVO

obavijest_matuljiZA ZIMSKU SLUŽBU NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE MATULJI ZADUŽEN JE KOMUNALAC D.O.O.JURDANI.

ZA RAD ZIMSKE SLUŽBE I HITNE INTERVENCIJE GRAĐANI SE MOGU OBRATITI NA DEŽURNI BROJ KOMUNALCA: 051 505 201 GRAĐANIMA DOSTUPAN ZA GRAĐANE KROZ 24 SATA, A KOJI IH PREUSMERAVA IH NA TRENUTNO DEŽURNU OSOBU.

Općina Matulji

Više...

PUST 2017.

plakat_pust_2017

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

natjecajREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

obavijest_matulji 5. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

Više...

SRETAN BOŽIĆ I USPJEŠNA NOVA GODINA

cest_matu_2017

Više...

SAJAM EKOLOŠKIH PROIZVOĐAČA

plakat_sajam-matulji_231216

Više...

UČENICI I STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU

obavijest_matuljiPopis učenika provjerite ovdje

Popis studenata provjerite ovdje

Više...

IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ŠKRLJEVO-RIJEKA-ŠAPJANE – POTPISAN UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

obavijest_matulji Počinje projektiranje drugog kolosijeka kroz Rijeku

Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani

 

Više...

KONCERT ŽENSKE KLAPE ROŽICE ”BOŽIĆ JE JUDI“

obavijest_matuljiKoncert Ženske klape Rožice „Božić je judi“ održati će se u nedjelju u 09:30 sati nakon mise u Crkvi Sv. Nikole u Rupi.

OPĆINA MATULJI

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

natjecajREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 8/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009, 53/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U

VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...