ODLUKA O NEODOBRAVANJU SPALJIVANJA STAVLJA SE IZVAN SNAGE

obavijest_matuljiOdluku možete preuzeti na ovom linku

Više...

OBAVIJEST O PROMJENI STAJALIŠTA JELAČIĆEV TRG (FONTANA) NA NOVU LOKACIJU ZA LINIJE 18, 18B, 22, 23 I 30.

obavijest_matuljiOd strane KD Autotrolej d.o.o. Rijeka zaprimljena je obavijest da od subote, 1.4.2017. godine, autobusno stajalište Jelačićev trg na kojem staju grupe linije 18, 18B, 22, 23, 30  izmješta se na novu lokaciju cca. 100 m prije postojeće (Fiumara).

Novo stajalište je označeno stajališnom oznakom.

OPĆINA MATULJI

Više...

Planinarski pohod odgađa se za 02.04.2017.

obavijest_matuljiPlaninarski pohod “100 ženskeh na Planik” odgađa se za 02.04.2017.

Općina Matulji i PD Lisina

Više...

POZIV NA PREZENTACIJU PREDINVESTICIJSKE STUDIJE ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiPozivamo Vas na prezentaciju Predinvesticijske studije za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe Općine Matulji koja će se održati u četvrtak 30. ožujka 2017. godine u 18:00 sati u Vijećnici Općine Matulji, Trg M. Tita 11, Matulji.

Detalje pogledajte na ovom linku

Više...

9. TRADICIONALNI POHOD „100 ŽENSKEH NA PLANIKE”

100_zen_planik_2017

Više...

DOPUNA DNEVNOG REDA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/0003

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0011

Matulji, 15.03. 2017.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14,29/14, 4/15– pročišćeni tekst i 39/15) i članka 64. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/09, 16/13, 8/14, 22/14- pročišćeni tekst i 36/14) predlažem

DOPUNU

Dnevnog reda 10. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji,koja će se održati 20.03.2017.(ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – POZIVI ZA ODBORE

sjednice_odboraDnevni red 6. sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo

Dnevni red 6. sjednice Odbora za proračun

Dnevni red 6. sjednice Odbora za Statut

Više...

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/0003
URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0011
Matulji, 10.03.2017.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14,29/14, 4/15– pročišćeni tekst i 39/15)

S a z i v a m

10. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati 20.03.2017.(ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

SRETAN DAN ŽENA

mdz_roziceDrage sugrađanke,

Sretan Međunarodni dan žena

Želi Vam

Općina Matulji !

 

Više...

PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA RADOVA “MUNE I ŽEJANE MAKSU PELOZI”

maks_pel_om

Više...