4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/0009
URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0011
Matulji, 18.09.2017

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 39/15)

S a z i v a m

4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 28.rujna.2017. godine četvrtak s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Više...

Obnova munskih zidi

U subotu i nedelju 23-24.9.2017 godine, udruga 4 GRADA DRAGODID , udruga Žejane i Mjesni odbor Mune organiziraju radionicu obnove munskih suhozida, lokalno znanih kao zidi.

Više...

MATULJSKA KOLAJNICA 2017.

Raspored manifestacije „Matuljska kolajnica 2017“ provjerite u nastavku…

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2017. GODINU

Dana 6.9.2017. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2017. godinu.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2017. godinu, a najkasnije do 31.12.2017. godine.

Više...

IZMJENA VOZNOG REDA NA LINIJI BR. 34A (Matulji-Rukavac-Bregi-Anđeli)

Od ponedjeljka, 11. rujna 2017. godine na snazi je novi vozni red na liniji br. 34A.

Na liniji 34A (Matulji-Rukavac-Bregi-Anđeli) pomaknut je polazak br. 51 (iz mjesta Anđeli) sa 10:35 na 10:25 kako bi se održala veza autobusa u Matuljima na polazak br. 49 (Matulji) u 10:40 sati koji sa Kastva prometuje do Pobri da bi se ostvarila veza sa Opatijom (Pobri – Opatija) u 10:45 sati.

Više...

KULTURNI PROGRAM U MATULJIMA

Više...

mladi@inovacije

Više...

IZLOŽBA „MISIJA“ – ZDRAVKO MILIĆ – GALERIJICA OPĆINE MATULJI, 14.09.2017. U 20 H

 

 

 

 

 

 

 

Više...

SVEČANI KONCERT „ODA ZAVIČAJU“ – KUD UČKA MATULJI – 10.09.2017.

Više...

OBAVIJEST: 2. VEČER MATAFUNA ODRŽAT ĆE SE U HANGARU

Zbog najave nepovoljnih vremenskih prilika 2. večer MATAFUNA održat će se u Hangaru.

Općina Matulji

Više...