REZULTATI PROVEDENIH ISPITA U VEZI PRIJAMA REFERENT-KOMUNALNI REDAR

obavijest_matuljiObjava rezultata provedenih ispita za kandidate za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent-komunalni redar ( 1 izvršitelj m/ž) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji dana 04.07.2016 u ustanovi Algebra i to  pojedinačno iz sustava MyQtest i rang lista pisanog testiranja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji od dana 05.07.2016.

Rezultate testiranja pogledajte OVDJE.

Više...

MODERNIZACIJA DIONICE PRUGE ŠKRLJEVO – RIJEKA – JURDANI – (ŠAPJANE)

obavijest_matuljiTemeljem ovlasti Europske komisije, HŽ Infrastruktura d.o.o., kao nositelj projekta, potpisala je u prosincu 2015. godine Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) br.INEA/CEF/TRAN/M2014/1044654 s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA – Innovation and Networks Executive Agency) o dodjeli maksimalnih 8,5 miliijuna eura bespovratnih sredstava za projekt „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“.

Više...

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiNa temelju članka 64. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, i 78/15), čl. 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj. 64/08 i 80/13) i članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Općinski načelnik Općine Matulji dana 01.lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Više...

VIDEO: ZELENA ČISTKA U OPĆINI MATULJI

U dogovoru s Općinom Matulji i komunalnim redarom, Vojmirom Ivančićem, dogovorena je suradnja zajedničke akcije čišćenja. Bez obzira na najave i mogućnost velike kiše odvažna skupina volontera Žmerga, vatrogasaca iz DVD Kras Šapjane, lovaca iz Lovačkog društva “Lisjak” Kastav i šumara iz Šumarije Opatija-Matulji se okupila kod Stare pošte u Permanima već u 9 sati.

Više...

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2016. – ZAPISNICI

obavijest_matuljiZapisnike možete preuzeti na ovom linku

Više...

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji

obavijest_matuljiObavještavaju se građani Općine Matulji da će se u nedjelju 3. srpnja 2016. godine održati Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji za vijeće mjesnog odbora Kućeli, Jurdani, Vlahov Breg, Principi, Brdce, Trtni-Osojnaki, Šmogori-Radetići, Frančići, Veli Brgud, Pasjak, Rukavac, Pužev Komun, Šapjane, Žejane, Bregi, Jurdanići, Zvoneća, Mihotići i Jušići-centar.

Glasanje birača trajat će neprekidno 3. srpnja 2016. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Pozivaju se građani da u što većem broju izađu na birališta i ostvare svoje biračko pravo.

Općinski načelnik
Općine Matulji
Mario Ćiković

 

OBAVIJEST O IZBORIMA
POZIV BIRAČIMA

Više...

PETROVA RUKAVAC 2016.

plakat_petrova_2016_1

Više...

ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU POKAZNIH KARATA ZA VII /2016. ZA STUDENTE

obavijest_matuljiZaključak  o sufinanciranju pokaznih karata za VII /2016. za studente možete preuzeti na ovom linku.

Više...

9. SMOTRA KLAPA ‘MOM ZAVIČAJU’

9_smotra_klapa_mom_sapjane

Više...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunlani redar

obavijest_matuljiKLASA:100-01/16-01/9
URBOJ:2156-04-01-16-22
Matulji, 27. lipnja 2016.

Na temelju članka 20. stavak stavak 4. zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto referent – komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

Više...