OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

obavijest_matuljiDatum:10.06.2016.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za proračun i financije (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme zamjena odsutne službenice.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je srijeda 18. lipnja 2016.godine.

Više...

IZLOŽBA KREATIVNE RADIONICE DRUŠTVA ‘NAŠA DJECA’ MATULJI

dnd_matulji_izlozba_2016

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

natjecajREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

ANTONJICA NA ZVONEĆOJ

plakat_antonjica_2016_01

Više...

OBJAVA BIRAČIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiOBJAVU BIRAČIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI PREUZMITE NA OVOM LINKU…

Više...

PRIJENOSNI ŠALTER ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA 8. LIPNJA U MATULJIMA

mobilni_kofer_2016

Više...

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

obavijest_matuljiOpćinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 31.05.2016. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji za vijeće mjesnog odbora Kućeli, Jurdani, Vlahov Breg, Principi, Rupa, Brdce, Lipa, Trtni-Osojnaki, Šmogori-Radetići, Frančići, Veli Brgud, Pasjak, Rukavac, Pužev Komun, Šapjane, Žejane, Mune, Bregi, Jurdanići, Zvoneća, Mihotići i Jušići-centar.

Izbori će se održati  dana 03.07.2016. godine  (n e d j e lj a).

Obrasci za provođenje izbora za vijeće mjesnog odbora dostupni su na internetskoj stranici Općine Matulji.

Više...

POZIV NA RADIONICU DVIJE STRANE – JEDAN CILJ; Uloga javnosti u donošenju odluka o sustavnom odlaganju i odvajanju otpada

obavijest_matuljiPozivamo Vas na radionicu DVIJE STRANE – JEDAN CILJ, Uloga javnosti u donošenju odluka o sustavnom odlaganju i odvajanju otpada, koju organizira Udruga Žmergo u srijeda 08. lipnja 2016. godine u Opatiji, Villa Antonio, Vladimira Nazora 2, od 10 do 16 sati.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

obavijest_matuljiDatum:01.06.2016.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto referent- komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je srijeda 08. lipnja 2016.godine.

ISPRAVAK OGLASA ZA NATJEČAJ ZA KOMUNALNOG REDARA (kliknite za više)

Više...

Skup armunikaši

program_skup_armonikasi

Više...