27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OP
ĆINA MATULJI
O
pćinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/11
URBROJ: 2156-04-01-15-1

Matulji, 11. prosinca 2015.
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S a z i v a m

  1. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 22. prosinca 2015. god. (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

FOTO: Novi život ”Stare ambulante”: Privatna zgrada zadržat će javnu namjenu kao zavičajna zbirka i rodoslovni centar

marija_desanka_puharic_rodoslovni_centar_zavicajna_zbirka_matuljiBivša ”Ambulanta” u Matuljima, smještena nedaleko centra, koja je svoju medicinsku funkciju izgubila nakon što je otvoren novi matuljski Centar primarne zdravstvene zaštite, krajem ove godine započet će svoj ”novi život” kao Zavičajna zbirka matuljskog kraja, ali i Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije.

Više...

POZIV ZA PRVI SASTANAK INICIJATIVE ZA OSNIVANJE FLAG-A (LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU) RIBARSTVENOG PODRUČJA LIBURNIJE I KVARNERSKIH OTOKA

obavijest_matuljiPoziv možete preuzeti na ovom linku.

Više...

PROGRAM KREDITIRANJA ”PODUZETNIK U POLJOPRIVREDI 2015.“

obavijest_matuljiObavještavaju se svi zainteresirani da je Primorsko-goranska županija pokrenula Program kreditiranja „Poduzetnik u poljoprivredi 2015.“.

Više...

BOŽIĆNI KONCERT

bozicni_koncert_krista_kralja_2015Četvrtak, 10. prosinca 2015. u 18.30 sati (iza mise)

Nastupaju:

– Hrvatsko glazbeno društvo “Zvijezda Danica” Kraljevica

– MPZ “Rijeka – Sempre Allegro

Orgulje: Ivan Bošnjak, prof.

Dirigentica: Helga Dukarić Dangubić

Više...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI za 2016. god.

obavijest_matulji Javni poziv možete preuzeti na ovom linku

Više...

OBAVIJEST ZA RODITELJE POVODOM BLAGDANA SV. NIKOLE

obavijest_matuljiPoštovani roditelji,

Povodom blagdana Sv. Nikole Općina Matulji financirat će poklone za djecu s prebivalištem na području Općine Matulji, od prve godine do polaska u školu, a koja ne pohađaju Dječji vrtić Matulji.

Više...

PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA OPĆINU MATULJI ZA 2015/2016.god.

obavijest_matuljiPLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2015/2016.god. PREUZMITE NA OVOM LINKU

Više...

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – POZIVI ZA ODBORE

sjednice_odbora5. SJEDNICA MANDATNOG POVJERENSTVA

11. SJEDNICA ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

11. SJEDNICA ODBORA ZA FINANCIJE

27. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT

9. SJEDNICA ODBORA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Više...

KONCERT ‘UČKA ZA MAESTRA LEA IVANČIĆA’

koncert_KUD Ucka_Matulj_leoi

Više...