ČESTITIKE IVI CICERAN, IVANI RUBEŠA I KARNEVALSKOJ GRUPI VAVEK PARIĆANI

Matulji su i ove godine na izboru za kraljicu Riječkog karenevala imali svoje predstavnike koji su još jednom potvrdili kako je Općina Matulji NAJPUSNA OPĆINA! Nova kraljica Riječkog karnevala je Iva Ciceran iz grupe Vavek Parićani-Matulji.

Više...

IZLOŽBA CARPE DIEM

Više...

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0003
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0004
Matulji, 17.01.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst i 39/15)

S a z i v a m

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 30. siječnja 2018. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

LISTA SPOSOBNIH PONUDITELJA ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA U 2018 G.

Listu sposobnih ponuditelja za nabavu roba,radova i usluga u 2018 g. možete pogledati ovdje.

Više...

Pusna tradicija RTL Livingu – Sutra navečer ne propustite pusnu Gastro lutalicu

Vrijedna ekipa iz Art filma zabilježila je početak pusnog doba u Žejanama i Munama, a naše užance sada će ući u domove diljem Hrvatske. Naime, sutrašnja emisija ”Putopisno edukativna – Gastro lutalica“, koja se emitira oko 19:30 sati na kanalu RTL Living posvećena je Pustu.

Više...

POTPISAN SPORAZUM HŽI, PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, GRADOVA RIJEKE I BAKRA TE OPĆINE MATULJI

Krajem prosinca 2017. HŽ Infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i Općina Matulji potpisali su Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Više...

ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNIH KARATA ZA PERIOD OD 1.1. DO 30.06.2018

Zaključak o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika osnovnih škola

Zaključak o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovnim studentima

Zaključak o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika srednjih škola

Više...

TRADICIONALNI SUSRETI NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA

Jučer su na graničnim prijelazima Rupa i Brod na Kupi održani tradicionalni prednovogodišnji susreti predstavnika hrvatske i slovenske granične policije te predstavnika lokalne uprave i samouprave s obje strane granice.

Više...

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MAUTLJI, OBJEKT VELI BRGUD I OSNOVNE ŠKOLE DRAGO GERVAIS BREŠCA, PODRUČNI ODJEL VELI BRGUD NA ADRESI VELI BRGUD 6, JURDANI; IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU

Izvješće o savjetovanju možete pogledati ovdje.

Više...

OGLAS HRVATSKIH CESTA VLASNICIMA NEKRETNINA U K.O. MATULJI – REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D8 DIONICA 002: JUŠIĆI-MATULJI“

Oglas možete preuzeti ovdje.

Više...