OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-REFERENT-KOMUNALNI REDAR

 Kompletnu dokumantaciju preuzmite na ovom linku…

Više...

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-RADOVI NA PROŠIRENJU GROBLJA BREŠCA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Općina Matulji, dana 15. svibnja 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi za radove na proširenju groblja Brešca sa troškovnikom evidencijski broj: 24/2017.

Više...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Rješenje pogledajte na ovom linku

Više...

OBJAVA PRAVOVALJANJIH KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA

PRAVOVALJANO PREDLOŽENE KANDIDACIJSKE LISTE UA OPĆINSKO VIJEĆE I ZBIRNA LISTA VIJEĆE

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MATULJI

Više...

OBILJEŽAVANJE 72. GODIŠNJICE OSLOBOĐENJA OPĆINE MATULJI I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE OD FAŠISTIČKE OKUPACIJE

Više...

DAN OSLOBOĐENJA MATULJA – 03.05.2017.

U srijedu 03.05.2017. godine, polaganjem vijenca, na groblju u Matuljima u 10,45 sati i na centralnom spomeniku u Matuljima u 11 sati obilježiti će se Dan oslobođenja Matulja.

Vijence će položiti delegacija Općine Matulji i Udruge antifašističkih boraca i antifašista Liburnije – podružnica Matulji.

Općina Matulji

Više...

LIPA PAMTI

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

LOKALNI IZBORI 2017.

U svezi provedbe lokalnih izbora koji će se održati dana 21. svibnja 2017. godine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji dežura u zgradi Općinske uprave Općine Matulji na adresi Matulji, Trg Maršala Tita 11.
dana 21. travnja 2017. od 12:00 do 16:00 h ,
dana 22. i 23. travnja 2017. od 10:00 do 14:00 h
i dana 24. travnja 2017. od 12:00 do 17:00 h

Općinsko izborno povjerenstvo će putem web stranice Općine Matulji obavijestiti o vremenu dežurstva za ostale dane.

UREDOVNO VRIJEME

Sukladno obvezatnoj uputi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske KLASA:013-06/17-01/08 URBROJ:507-02/02-17-7 od 20. travnja 2017.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji dežura u zgradi Općine Matulji, Matulji, Maršala Tita 11. u sljedećem rasporedu:

Više...

SRETAN USKRS

uskrs_matulji_2017

Više...