POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

Poziv na javnu raspravu II. izmjena i dopuna UPU Matulji preuzmite ovdje.

Više...

OBAVIJESTI O IZRADI STAVLJANJU IZVAN SNAGE PLANOVA

OBAVIJEST O IZRADI III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA CENTRA MATULJA (DPU-1)

OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE R-2 (DPU-3)

Više...

IZLOŽBA: MITAR MATIĆ IZLAŽE U GALERIJICI

Više...

OTKAZAN KONCERT KLAPE ŠUFIT

Koncert Klape Šufit koji se trebao održati sutra, 21.07.2018. u amfiteatru odgađa za 19.08.2018. u 21:00 sat zbog najave kiše i nestabilnih vremenskih prilika

Više...

MATULJSKE LJETNE VEČERI – MATULJI ETNO JAZZ FESTIVAL

 

Više...

MATULJSKE LJETNE VEČERI – KLAPA ŠUFIT

 

Više...

MOĆ ZAJEDNICE – KAKO JE KUBA PREŽIVJELA NAFTNI VRHUNAC

Više...

POZIVI NA SJEDNICE ODBORA I KOMISIJE

Poziv na 11. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Poziv na 2. Sjednicu odbora za društvene djelatnosti

Poziv na 8. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

Više...

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001
Matulji, 12.07.2018.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 26. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE NA PRIJEDLOG ODLUKE O UČEŠĆU RODITELJA U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU MATULJI

Sukladno članku 48. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) propisano je da Dječji vrtić koji je osnovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga na način kako utvrdi predstavničko tijelo.

Prijedlogom Odluke predlaže se povećanje sufinanciranja cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji koje se odnosi na troškove proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića Matulji zajedno sa područnim odjelima te povećanjem pedagoškog standarda boravka djece u Dječjem vrtiću Matulji, a sve zbog iskazane velike nužnosti za istim.

Više...