Općinsko vijeće

NOVI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji:

Darjan Buković

Potpredsjednici Općinskog vijeća Općine Matulji:

1. Željko Grbac

2. Vedran Grgurić

Ostali članovi Općinskog vijeća:

1. Gordana Galešić

2. Ivana Bratović

3. Dean Frlan

4. Slobodan Juračić

5. Hari Jurdana

6. Sandro Ladavac

7. Ivan Lipovac

8. Goran Lučin

9. Tatjana Margan

10. Dean Maslić

11. Mladen Prenc

12. Dominik Rubeša

13. Bojan Šustar

14. Ivana Vasilić Polić