OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-REFERENT-KOMUNALNI REDAR

 Kompletnu dokumantaciju preuzmite na ovom linku…