OBAVIJEST ZA RODITELJE POVODOM BLAGDANA SV. NIKOLE

obavijest_matuljiPoštovani roditelji,

Povodom blagdana Sv. Nikole Općina Matulji financirat će poklone za djecu s prebivalištem na području Općine Matulji, od prve godine do polaska u školu, a koja ne pohađaju Dječji vrtić Matulji.

Mole se roditelji koji žele da njihovo dijete primi poklon, a nisu primili poziv putem pošte, da izvrše prijavu djeteta za dobivanje poklona osobno u Općini Matulji, a najkasnije do 30. studenog 2015. Godine .Sve potrebne informacije o podjeli poklona, prigodnom programu kao i potvrde za podizanje darova Sv. Nikole roditelji će dobiti prilikom prijave u Općini Matulji.