OBAVIJEST O UVOĐENJU PRIREZA POREZU NA DOHODAK

Dana  1.06.2018.g, stupila je na snagu primjena Odluke o izmjenama o dopunama Odluke o porezima Općine Matulji  (NN 49/2018), kojom se propisuje uvođenje prireza porezu na dohodak u visini od 10%.