OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Učenicima srednjih škola sufinancirati će se mjesečna autobusna karta u visini od 20% iznosa cijene odnosno za učenike koji polaze školu izvan područja Primorsko – goranske županije u visini od 20% od cijene mjesečne autobusne karte koju bi učenici platili od mjesta prebivališta do Rijeke.

Pravo na sufinanciranje imaju:

– učenici  koji imaju prebivalište na području Općine Matulji i upisani su kao redovni učenici srednje škole kako na području Primorsko-goranske županije tako i izvan.

Za razliku od ranijih godina, zahtjevi se podnose na propisanom obrascu.

Zahtjevi za sufinanciranje prijevoza predaju se u pisarnici Općine Matulji počevši od 26.08.2019. godine, a iste rješava Jedinstveni upravni odjel na način da ovjerava zahtjev (odobreno ili odbijeno).

Odobrenje vrijedi za školsku godinu 2019./2020. godinu.

Rješavanjem zahtjeva na jedinstvenom obrascu i izdavanjem odobrenja za cijelu školsku godinu, a ne na način kako je to dosada bilo (jedno rješenje od 01.09-31.12. tekuće godine te drugo rješenje od 1.1.-30.6. slijedeće godine) želi se postići efikasnije i brže rješavanje zahtjeva.

Dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu čini: preslika osobne iskaznice, potvrda škole o upisu u šk. god. 2019./2020. te preslika kartice računa ukoliko se radi o učenicima koji polaze školu izvan PGŽ.

Zahtjevi podneseni nakon početka školske godine odobravati će se počevši od prvog dana mjeseca u kojem su podneseni.

Obrasci zahtjeva: