OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Matulji sufinancirati će se mjesečni iznos autobusne karte u visini od 33%.

Pravo na sufinanciranje imaju redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Općine Matulji i studiraju kako na području Primorsko – goranske županije tako i izvan područja Primorsko – goranske županije.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu počevši od 20.09.2019. godine i predaju se u Pisarnici Općine Matulji a iste rješava Jedinstveni upravni odjel na način da ovjerava zahtjev (odobreno ili odbijeno).

Odobrenje (sufinanciranje) vrijedi za akademsku godinu 2019./2020. izuzev mjeseca kolovoza 2020. godine.

Rješavanjem zahtjeva na obrascu i izdavanjem odobrenja za cijelu akademsku godinu a ne na način kako je to dosada bilo (jedno rješenje od 1.10-31.12. tekuće godine te drugo rješenje od 1.1.-30.9. slijedeće godine) želi se postići efikasnije i brže rješavanje zahtjeva.

Dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu čini: preslika osobne iskaznice, potvrda visokog učilišta o upisu redovnog studenta u ak. god. 2019./2020. te preslika kartice računa ukoliko se radi o studentima koji studiraju izvan PGŽ.

Zahtjevi podneseni nakon početka akademske godine odobravati će se počevši od prvog dana mjeseca u kojem su podneseni.

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA KOJI STUDIRAJU IZVAN PGŽ

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA STUDENATA KOJI STUDIRAJU NA PODRUČJU PGŽ