OBAVIJEST O OTVORENIM JAVNIM SAVJETOVANJIMA O PRIJEDLOZIMA OPĆIH AKATA

Obavještavamo zainteresiranu javnost da su dana 12.siječnja 2022.godine otvorena javna savjetovanja o prijedlozima općih akata i to:

  1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

  2. Odluka o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima

  3. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.godini

Javna savjetovanja otvorena su u razdoblju od 12.siječnja do 26.siječnja 2022.godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti osobno ili poštom na adresu Općina Matulji, Trg. M.Tita 11, Matulji ili elektroničkom poštom na adresu: opcina.matulji@matulji.hr

Kod podnošenja prijedloga ili primjedbi potrebno je navesti

  • Podatke o učesniku

  • naziv akta

  • prijedlog za promjenu

  • obrazloženje prijedloga

Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama Općine Matulji http://matulji.hr/pocetna/otvorena-savjetovanja/

Pročelnik

Danijel Jerman v.r.