OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠEG SAVJETNIKA ZA KOMUNALNE POSLOVE

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/19-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0007
Matulji, 19.06.2019

OBAVIJEST

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto Višeg savjetnika za komunalne poslove, Odsjek za komunalni sustav u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (1 izvršitelj m/ž) na neodređeno vrijeme.

Sukladno Natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Višeg savjetnika za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, Odsjek za komunalni sustav, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Opatija dana 28.5.2019., obavještava se kandidat koji ispunjava formalne uvjete po raspisanom Natječaju da  će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti održati kako slijedi:

 

  1. Pisani test iz objavljene literature navedene u Natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Višeg savjetnika za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, Odsjek za komunalni sustav održat će se 26. lipnja 2019. u 13:00 sati, kao i provjera znanja iz informatike koja uključuje testiranje iz poznavanja Worda, Excela, Interneta i Windowsa obavit će se u Općini Matulji, Trg maršala Tita 11, 1.kat, Vijećnica, dana:26. lipnja 2019. s početkom u 14:00 sati

 

  1. Također istoga dana, lipnja 2019., u uredu Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Matulji, Trg maršala Tita 11, provest će se intervju u 15:00 sati, samo s kandidatom po raspisanom Natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Višeg savjetnika za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, Odsjek za komunalni sustav, koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada (znanje iz informatike).

 

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljene na Natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Višeg savjetnika za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, Odsjek za komunalni sustav, je sljedeća:

 

  1. E.S., Cesta dalmatinskih brigada 4, 51211 Matulji

OBAVIJEST – link

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu

Predsjednica: Biserka Gadžo dipl.iur.