OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT – KOMUNALNI REDAR

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/19-01/0012
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0008
Matulji, 19.06.2019

OBAVIJEST

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalni redar, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Opatija dana 22.5.2019., obavještava se kandidat koji ispunjava formalne uvjete po raspisanom Oglasu da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti održati kako slijedi:

  1. Pisani test iz objavljene literature navedene u Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela održat će se 26. lipnja 2019. u 13:00 sati, kao i provjera znanja iz informatike koja uključuje testiranje iz poznavanja Worda, Excela, Interneta i Windowsa obavit će se u Općini Matulji, Trg maršala Tita 11, 1.kat, Vijećnica, dana: 26. lipnja 2019. s početkom u 14:00 sati

 

  1. Također istoga dana, lipnja 2019., u uredu Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Matulji, Trg maršala Tita 11, provest će se intervju u 15:00 sati, samo s kandidatom po raspisanom Oglasu za prijam u službu na radno mjesto referenta – komunalni redar, koji je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada (znanje iz informatike).

 

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljene na Oglas za prijam u službu na

određeno vrijeme na radno mjesto referenta – komunalni redar, je sljedeća:

 

  1. V.Z., Cesta 43. Istarske divizije 31, 51415 Lovran

OBAVIJEST – link

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu

Predsjednica: Biserka Gadžo dipl.iur