OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINA MATULJI
KLASA: 100-01/19-01/0011
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-19-0011
Matulji, 29.05.2019

Obavijest

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ( 1 izvršitelj m/ž ) na neodređeno vrijeme. Sukladno Natječaju za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljenog u Narodnim novinama br.45/2019 dana 03.05.2019. obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete po raspisanom natječaju za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata održati kako slijedi:

1. Pisani test iz objavljene literature navedene u Obavijesti za prijem u službu na neodređeno vrijeme za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela obavit će se u Općini Matulji, Trg Maršala Tita 11.,1. kat, Vijećnica,dana 04.06. 2019. s početkom u 17:00 sati.

2. Provjera znanja iz poznavanja rada na računalu, uključuje testiranje iz poznavanja MS OFFICE ,Microsoft Excel ,Internet ,održat će se 04.06.2019. u 19:15 sati u Općini Matulji,Trg Maršala Tita 11, 1.kat, Vijećnica.

Dana, 05. 06. 2019. u 17:00 sati u uredu Općinskog načelnika, Trg maršala Tita 11, Matulji, prizemlje, provest će se intervju samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju , o čemu će biti obaviješteni po pregledu pisanog testa osobno i putem oglasne ploče Općine Matulji.
Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenih na Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je slijedeća:

1. G.I ., god.rođ. 1963. , A .Štangera 59,51 410 Opatija
2. D.J.,god.rođ. 1967., Izviđačka 2b , 51 000 Rijeka

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Predsjednica Vrh Ljubomira dipl.iur.