OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA NA TEMELJU RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME ZA OBAVLJANJE VJEŽBENIČKOG STAŽA U TRAJANJU OD 12 MJESECI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0007
URBROJ: 2156/04-03-01/2-20-0017
Matulji, 15.05..2020.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji – Odsjeku za samoupravu i upravu, za radno mjesto Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž) –  u daljnjem tekstu: Natječaj

Sukladno raspisanom  Natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 64/2020 dana 27.05.2020. obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti održati kako slijedi:

 1. pisani test iz objavljene literature navedene u Obavijesti o raspisanom Natječaju na internet stranici Općine Matulji: matulji.hr obavit će se u Općini Matulji, Trg maršala Tita 11, 1. kat, Vijećnica, dana 24.06.2020. u 13:00 sati,

 

 1. intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju a o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni po pregledu pisanog testa osobno i putem oglasne ploče Općine Matulji.

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja je sljedeća:

(ime i prezime, mjesto)

 1. B.L. iz Oprtlja,
 2. D.Š. iz Ičića,
 3. D.C. iz Opatije,
 4. I.S. iz Jurdani,
 5. M.B. iz Ike,
 6. L.K. iz Rijeke,
 7. R.G. iz Matulja,
 8. R.M. iz Rijeke,
 9. S.B. iz Čavla,
 10. S.M.J. iz Rijeke,
 11. T.M. iz Rijeke,
 12. T.K. iz Kraljevice,

 

  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu

Predsjednik:

 

 

   Danijel Jerman, dipl.iur.