OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

U razdoblju od 13.02.2019. godine do 20.02.2019. godine provodi se javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji. Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana Matulji sastavljen je u provedbi nove Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji („Službene novine PGŽ“ br. 43/18) a temelji se na podlogama  sastavljenim nakon provedene javne rasprave o Prijedlogu plana u rujnu 2018. godine.

Objava javne rasprave – link

Popratni dokumenti prijedloga II. izmjene i dopune UPU Matulji veljača 2019 – link

UPU Matulji-1. Korištenje i namjena površina – link

UPU Matulji – link