OBAVIJEST O IZRADI IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 23 POSLOVNE ZONE RUPA (K11)

Obavijest o izradi I i D UPU Rupa

Odluka I i D UPU Rupa