OBAVIJEST

Obavještavamo javnost da je dana 28.siječnja 2021. godine otvoreno javno savjetovanje o prijedlogu  slijedećih akata:  

  1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji
  2. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji

Upute za sudjelovanje u javnom savjetovanju, tekst predloženih akata sa obrazloženjem i pregledom odredbi koje se mijenjaju ili dopunjuju  nalaze se na web stranici Općine Matulji: https://matulji.hr/pocetna/javna-savjetovanja/

Javno savjetovanje otvoreno je do 12.veljače 2021.godine.

 

          Matulji, 28.siječnja 2021.godine

                                                           OPĆINA MATULJI