OBAVIJEST

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik donio dana 18.prosinca 2020.godine Odluku o organizaciji rada Jedinstvenog upravnog odjela u razdoblju 22.12.2020.- 08.01.2021.godine.
Osim same organizacije načina obavljanja poslova službenika Odlukom je reguliran i način prijema stranaka.
Tako će u razdoblju od 22.12.2020.- 08.01.2021.godine, Općina Matulji neće primati stranke.  Stranke se mogu obratiti općinskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e-mail adresa te telefona objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Općine Matulji Izuzetno od stavka 2. moguće je neposredno primanje stranaka ako je to nužno za obavljanje pojedinog specifičnog posla, uz prethodni dogovor i najavu djelatnicima ili dužnosnicima. U slučajevima prijema stranaka iz prethodnog stavka, obvezan je razmak između sudionika od 2 metra te obostrano korištenje zaštitnih maski. Prilikom ulaska u zgradu stranke su dužne dezinficirati ruke te izmjeriti temperaturu.

Molimo sve stranke da maksimalno koriste komunikaciju putem e-maila radi ostvarivanja svojih prava ili dobivanja bilo kakvih potrebnih informacija i dokumenata.
Ovisno o epidemiološkim prilikama za razdoblje nakon 08.siječnja 2021.godini lipnja javnost će biti pravodobno izviještena.