O B A V I J E S T

obavijest_matuljiU nedjelju 12.02.2017. održati će se tradicionalni zvončarski pohodi zvončara:

Vlahov Breg na Korensko. Polazak u 09,00 sati Vlahov Breg – Jušići – Žnjidari – Biškupi (marenda 11,00) – Ivanići – Jurdanići – Korensko – (zvončarski obed 13,30) – Jušići (Črni Mačić) – Stari grad – Vlahov breg.

Mučićevi zvončari po Puževen komune i na Brgud. Polazak u 9,00 Permani – Ružići – Stara pošta (marenda 11,00) – Mali Brgud – Veli Brgud (14,00) – Zaluki – Brešca – Puži – Mučići – Permani.

Zvončarski pohod Zvonejskih zvončari va Rukavac. Polazak u 9 sati ujutro: Zvoneća – Sušnji – Zdemer – Kućeli – Biškupi (11,00 marenda) – Krujci – Andrejići – Mirina – Kalić – Rukavac (centar 13,00) – Štranjga – Jušići (zvončarski obed Istranka 15,15) – Jurdani – Mučići – Brešca – Zaluki (18,30) – Zvoneća.