JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O NAČINU, UVJETIMA I VISINI FINANCIRANJA RADA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA OPĆINE MATULJI

Javno savjetovanje otvoreno je u trajanju od 27.01.-10.02.20120.godine, izuzetno kraće od 30 dana, s obzirom na nužnost žurnog donošenja radi mogućnosti financiranja rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Zainteresirani svoje prijedloge i/ili sugestije koji se odnose na prijedlog ove Odluke poslati poštom ili na e mail adresu: danijel.jerman@matulji.hr

Nacrt odluke – link

Obrazac – link

Općina Matulji